TRCNG

TRCNG,為韓國TS Entertainment公司於2017年推出的十人男子團體, 成員包括JI HUN、HA YOUNG、TAE SEON、HAK MIN、WOO YEOP、JI SUNG、HYUN WOO、SI WOO、HO HYEON、KANG MIN共十人。

TRCNG

使用中的篩選項